RCIS

Revista de Cercetare si Interventie Sociala

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cercetarea criminologica intre practica si politica anticriminala (4)

Cercetarea criminologica intre practica si politica anticriminala 

Autori

Maria SANDU

Editura

Lumen, 2007

Cod 1584-5397-19-4
Dimensiuni pp. 43-60, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, Vol. 19/2007

Abstract:

Nowadays, criminological research takes into consideration both the multifactorial etiology of the phenomenon of criminality under the aspect of studying the crime, the criminal, and the victim, and the social reaction to the phenomenon, which affords the specificity of anticriminal policy and practice. Thus, a change of viewpoint imposes itself starting with the study of antisocial phenomena from the perspective of risk factors and criminogenic needs and needs to lay at the basis of flexible, efficient criminal policies, delineating anticriminal strategies and practices focused on the component of social prevention. The ultimate purpose of the investigative undertaking should be represented by the ensurance of public safety in the context of applying the principles of restorative, relational or balanced justice .

Keywords:

Criminality, restorative justice, victim, social reaction to criminality.

Bibliografie:
Amza, Tudor, Criminologie. Tratat de teorie si politica criminologica, Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
Banciu, Dan, Control social si sanctiuni sociale, Ed. Victor, Bucuresti, 1999.
Beccaria, Cesare, Despre infractiuni si pedepse, Editura Rosseti, Bucuresti, 2001.
Bujor, Valeriu, Aspecte criminologice privind infractiunile savarsite cu violenta, studiu monografic, Mirton, Timisoara, 2003.
Butoi, Ioana-Teodora, Tratat universitar de psihologie judiciara. Teorie si practica, Bucuresti, Phobos, 2003.
Butoi, Tudorel (coord.), Victimologie. Curs universitar in perspectiva psihologiei victimale asupra cuplului penal victima-agresor, Editura Pinguin Book, Bucuresti, 2004. 
Chantraine, Gilles, Par-dela les murs. Experiences et trajectoires en maison d arret, Presses Universitaires de France, 2004.
Cioclei, Valerian, Manual de criminologie, All Beck, Bucuresti, 2003
Cusson, Maurice, Pourquoi punir?, Dalloz, Paris, 1987.
Dublea Aurel, s.a., Ghid de practici institutionale in instrumentarea cauzelor cu minori, Asociatia Alternative Sociale, Iasi, 2005. 
Durnescu, Ioan (coordonator), Manualul consilierului de reintegrare sociala si supraveghere, Ed. Themis, Fundatia Europeana, Nicolae Titulescu, Filiala Craiova, 2002. 
Ferreol, Gilles, Neculau, Adrian (coord.), Violenta. Aspecte psihosociale, Polirom, Iasi, 2003. 
Foucault, Michel, A supraveghea si a pedepsi, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1995.
Grecu, Florentina, Radulescu, Sorin, M., Delincventa juvenila in societatea contemporana. Studiu comparativ intre Statele Unite si Romania, Lumina Lex, Bucuresti, 2003.
Iacobuta, Al. Ioan, Radiografia crimei, Iasi, Graphix, 1995.
Iacobuta, Al. Ioan, Criminologie, Ed. Junimea, Iasi, 2002.
Institutul National de Criminologie, Studiu privind evaluarea aplicarii unor elemente de justitie restaurativa in Romania, in Evaluarea sistemului de justitie restaurativa in Romania, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004. 
Kalmthout, Anton M. Van (edit.), Durnescu, I. (trad.), Reintegrarea sociala si supravegherea infractorilor in opt tari europene, SITECH, Craiova, 2004.
Medeanu, Tiberiu-Constantin, Crima si criminalul. Geneza crimelor si descoperirea criminalilor, Bucuresti, Lumina Lex, 2000.
Miftode, Vasile (coord.), Populatii vulnerabile si fenomene de automarginalizare â?? strategii de interventie si efecte perverse, Lumen, Iasi, 2002.
Miftode, Vasile, Tratat de metodologie sociologica. Tehnici de investigatie de teren. Elaborarea proiectelor de interventie, Lumen, Iasi, 2003.
Miftode, Vasile (coord.), Sociologia populatiilor vulnerabile. Teorie si metoda, Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2004.
Mureanu, Carmen-Daniela, Perceptia crimei – criminologia aplicata si criminologia clinica –PHOBOS, Bucuresti, 2006.
Neamtu, George., Stan, Dumitru., Asistenta sociala. Studii si aplicatii, Editura Polirom, Iasi, 2005.
Negrier-Darmont, Lygia, Le criminologue dans la cite, Editions Europeennes Erasm, La Garanne Colombes, France, 1990.
Negrier-Darmont, Lygia, Criminologie, Ed. Litec, Paris, 1992.
Negrier-Darmont, Lygia, Criminologie de l acte et philosophie penale. De l ontologie criminelle des Anciens a la victimologie appliquee des Modernes, Ed. Litec, Paris, 1994.
Ogien, Albert, Sociologia deviantei, Ed. Polirom, Iasi, 2002.
Oprean, Horea, Criminologie, Servo-Sat, Arad, 2000.
Paunescu, C., Agresivitatea si conditia umana, Editura Tehnica, Bucuresti, 1994.
Poledna, Sorina (coordonator), Probatiunea în România – politici. legislatie, proceduri, Presa Universitara Clujeana, 2001. Poledna, Sorina (coord.),
Raport de cercetare. Comportamentul delincvent. Factori de risc si factori protectivi, Anul III, nr. 11/2004, E.D.P., R.A., Bucuresti, 2004.
Radulescu, Sorin, Banciu Dan, Sociologia crimei si criminalitatii, Casa de editura si presa SANSA S.R.L., Bucuresti, 1996.
Reid, Sue Titus, Crime and Criminology, 6 th ed., Fort Worth, Holt, Rimhart and Winston, 1991.
Sandu, Maria, Aspecte asistentiale din perspectiva dezvoltarii sistemului romanesc de probatiune, in Petru Ilut, Laura Nistor, Traian Rotariu, Romania sociala. Drumul schimbarii si al integrarii europene, vol. III, EIKON, pp. 311-330.
Sandu, Maria, Probatiune si protectia victimei in cadrul reformei penale din Romania, in Analele Universitatii Al. I. Cuza Iasi, 2004. 
Scripcaru, Gheorghe, Criminologie clinica si relationala, Synposion, Iasi, 1995.
Stanisor, Emilian, Balan, Ana, Pripp, Cristina, Universul carceral. Culegere de studii de criminologie si penologie, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2004.
Stanoiu, Rodica Mihaela, Metode si tehnici de cercetare in criminologie, Bucuresti, Editura Academiei R.S.R., 1981. 
Stanoiu, Rodica Mihaela, Criminologie, Oscar Print, Bucuresti, 1998.
Tanasescu, Iancu, Criminologie. Agresologie. Victimologie. Detentologie, All Beck, Bucuresti, 2003.